เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้มีพิธีมอบรางวัลทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น 

ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “ที่นี่...สพม.19” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.19 โดยให้นักเรียนและครูของโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด และไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ในความยาวระหว่าง 5 – 7 นาที เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถการคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น และเพื่อนำผลงานของทีมที่ได้รับรางวัลไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมี ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานมอบรางวัล

powered by social2s
รถตู้ให้เช่า จ.เลย หนองบัวลำภู

วิดีโอน่าสนใจ

Go to top