อุปกรณ์การเกษตร

จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร

powered by social2s

  ในวันนี้ สำหรับไก่งวงแล้ว ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ภาค อีสานเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากปัจจุบันได้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่งวงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายใน หลายจังหวัด และเกิดการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนไก่งวงกันมาอย่างต่อเนื่อง

powered by social2s
รถตู้ให้เช่า จ.เลย หนองบัวลำภู

วิดีโอน่าสนใจ

Go to top